ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Στις 6 Μαΐου 1840, κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο γραμματόσημο, το αποκαλούμενο «Μαύρη Πέννα» (penny black),. Ο Άγγλος Ρόουλαντ Χιλ (Rowland Hill) διεκδικούσε επάξια μια θέση στην παγκόσμια κοινότητα και το προφίλ προτομής της βασίλισσας Βικτωρίας σε μαύρο φόντο έμελλε να αποκτήσει συλλεκτική αξία, πολύ μεγαλύτερη της μιας πέννας που ήταν το αντίτιμο τότε για την αποστολή γράμματος. Την καινοτομία που εισήγαγαν οι Βρετανοί στον ταχυδρομικό κόσμο ακολούθησαν η Βραζιλία (1843), η Ελβετία (1844), η Φιλλανδία (1845), οι Η.Π.Α. (1846), η Ρωσία (1848), η Γαλλία, το Βέλγιο, η Βαυαρία (1849) και άλλες χώρες, ενώ οι πρώτες προσπάθειες της Ελλάδας για την απόκτηση γραμματοσήμου χρονολογούνται το 1855.

Τα συστήματα ταχυδρομικών αποστολών, τα οποία εφάρμοσαν κάτι που μπορούσε να ονομαστεί αυτοκόλλητη σφραγίδα, υπήρχαν πριν από την «Μαύρη Πέννα». Η ιδέα φαίνεται ότι είχε ήδη προχωρήσει για παράδειγμα στην Αυστρία και τη Σουηδία, και ίσως και στην Ελλάδα.

ΣΥΛΛΟΓΗ 1

Letter envelope stamped FPΜ-404.148

Letter envelope stamped by the Greek Post Office of Smyrna. 1920. FPΜ-404.148

Postal stamp sample FPΜ-2755

Postal stamp sample for the anniversary of the Polytechnic Revolution. 1983. FPΜ-2755 Mapping: B. Katraki. Printing: Al. Matsoukis

Receipt for postal shipping FPΜ-3450

Receipt for shipping of Hermes Large Heads of the 80 lepta.1896. FPΜ-3450

Stamp model FPΜ-294

The Marathon finish of Spyros Louis in the first Olympic Games of 1896. 1971. FPΜ-294 Mock up for the 75th anniversary of the revival of the Olympic Games Engraving: P....

Stamp model FPΜ-354ab

Apostle Paul preaches in Athens. 1951. FPΜ-354

Stamp model FPΜ-371

The Aliveri Steam Power Plant. 1962. FPΜ-371 Drawing for the postage stamp for the series on the country's electrification project. Engraving: A. Tassos. Print: Aspiotis-ELKA

ΣΥΛΛΟΓΗ 2

Mail envelope AEROSPRESSO FPΜ-86

Mail envelope of the AEROSPRESSO ITALIANA SA agent in Greece. 1934. FPΜ-86. He has stamps of various grades and stamps bearing the inscription "DRAMA SHIPPING 26.V.34" and "AIRPORT. TRANSPORTATION START...

Mail envelope from Korytsa FPΜ-91

Mail envelope from Korytsa (Korce) to Athens. 1941. FPΜ -91. It bears postal stamps of various classes, sealed with a chronological mark "Korytsa 6.1.1941 and" ATHINAI POSTE AERIENNE " and...

Mail envelope of the HATC S.A FPΜ-85

Mail envelope of the Hellenic Air Transport Company SA. FPΜ-85. It bears postal stamps of various classes, post stamps with the inscription: "ATHENS Air Mail 26.V.34" and 2 vignettes with...

ΣΥΛΛΟΓΗ 3

Essay FPM-4782

A definitive sheet of 50 sheets of imperforated and horizontal lettering. On the right, a puppy from the middle and above, which carries fruit of foliage. In the upper right...

Essay FPΜ-4783

A definitive sheet of 50 sheets of imperforated and horizontal lettering. On the right, a puppy from the middle and above, which carries fruit of foliage. In the upper right...

FPM 4760 Carthage 1953

Typographical specimen of a horizontal postmark, embedded in cardboard code 581/143. On the right, a puppy from the middle and above, which carries fruit of foliage. In the upper right...

FPM 4761 Carthage 1953

A typographic document of a horizontal postmarked cardboard card with code 581/153. On the right, a puppy from the middle and above, which carries fruit of foliage. In the upper...

Stamp pattern FPM-1727

Drawing on cardboard. On the right, a puppy from the middle and above, which carries fruit of lemons (unfinished). In the upper right corner, a vertical "500" inscription, in the...

Stamp Sheet FPΜ-838

Sheet of 50 horizontal postage stamps. On the right, a puppy from the middle and above, which carries fruit of foliage. In the upper right corner, the vertical inscription "500...